Pentel

 • grid
 • list
Ruột chì AIN - 0.5 - B/2B/3B/4B/HB

24.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10249
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Ruột chì
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Ruột chì 0.7 (12 ruột)

138.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10253
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Ruột chì
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Ruột chì (NEW)

17.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10255
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Ruột chì
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Ruột chì LEAD (20 ruột)

17.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10258
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Ruột chì
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Ruột chì 0.5 (12 ruột)

11.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10261
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Ruột chì
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Ruột bút chì kim 0.9 (30 ruột)

33.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10264
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Ruột bút chì
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Ruột bút chì kim 0.3 (15 ruột)

33.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10267
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Ruột bút chì
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Ruột bút gel KN127 (NEW)

12.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10270
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Ruột Bút Gel
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Ruột bút gel KN125 (NEW)

12.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10274
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Ruột Bút Gel
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Ruột bút bi BK127, BP127 (2 cái/vĩ) (NEW)

17.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10278
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Ruột Bút Bi
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Ruột bút gel 1.0

19.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10282
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Ruột Bút Gel
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Ruột bút gel 0.5

19.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10286
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Ruột Bút Gel
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Ruột bút gel 0.7

19.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10290
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Ruột Bút Gel
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Ruột bút bi BK250 (2 Chiếc/vĩ)

17.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10294
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Ruột Bút Bi
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Màu nước lọ màu theo số (màu nhũ)

59.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10298
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Màu nước
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Màu vẽ lọ 12 màu Poster

358.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10301
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Màu nước
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Màu nước lọ màu theo số

40.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10303
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Màu nước
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Viết sáp dầu 48 màu

130.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10306
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Bút sáp dầu
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Viết sáp dầu 24 màu

76.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10309
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Bút sáp dầu
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Viết sáp dầu 36 màu

111.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10312
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Bút sáp dầu
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Màu nước 12 màu (Japan)

98.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10315
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Màu nước
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Màu nước 18 màu (Japan)

143.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10318
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Màu nước
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Viết sáp dầu 12 màu

43.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10321
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Bút sáp dầu
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Màu nước dạng tuyp -18 màu -NEW

156.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10324
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Màu nước
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.