KANGARO

 • grid
 • list
Bấm lỗ kim loại (40 tờ) - PERFO

117.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11386
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm lỗ
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm lỗ kim loại (60 tờ) - PERFO

188.500₫

 • Mã sản phẩm: TQ11390
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm lỗ
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm lỗ kim loại CỠ LỚN (63 tờ)(Làm bằng thép đúc liền khối rất cứng cáp)

448.500₫

 • Mã sản phẩm: TQ11394
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm lỗ
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm lỗ kim loại (36tờ)

123.500₫

 • Mã sản phẩm: TQ11397
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm lỗ
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm lỗ kim loại (25 tờ)

67.600₫

 • Mã sản phẩm: TQ11401
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm lỗ
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm lỗ kim loại (11 tờ)(Kiểu dáng tương tự C205 - STACOM nhưng chất lượng tốt hơn)

27.300₫

 • Mã sản phẩm: KG1090
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm lỗ
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm lỗ kim loại (19 tờ) - NEW

52.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11414
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm lỗ
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Đục 1 lỗ - NEW

26.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11419
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Đục lỗ
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Gỡ kim chuyên dụng

72.800₫

 • Mã sản phẩm: TQ11430
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Gỡ kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Gỡ kim thân dài- NEW

15.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11433
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Gỡ kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Gỡ kim cỡ nhỏ - NEW

9.800₫

 • Mã sản phẩm: TQ11438
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Gỡ kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim đại 210 tờ(Lưỡi gà làm bằng thép rất cứng, dùng kim series 23)

422.500₫

 • Mã sản phẩm: TQ11444
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 3 (24/6) cán dài - NEW

136.500₫

 • Mã sản phẩm: TQ11447
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim CỰC ĐẠI 210 tờ - NEW(Chiều dài 550mm, sử dụng kim series 23)

1.495.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11450
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim đại 140 tờ(Lưỡi gà làm bằng thép rất cứng, dùng kim series 23)

377.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11453
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 3 (kim 24/6)

41.600₫

 • Mã sản phẩm: TQ11456
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 3 (kim 24/6)(kiểu dáng tương tự C102-STACOM)

51.400₫

 • Mã sản phẩm: KG1042
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim MINI số 3- NEW(Sử dụng kim số 3- 24/6)

16.900₫

 • Mã sản phẩm: KG1038
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim cầm tay số 3(Sử dụng kim số 3- 24/6)

88.400₫

 • Mã sản phẩm: TQ11475
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim xoay chiều số 10 HS-10S (Sử dụng kim số 10)

35.100₫

 • Mã sản phẩm: KG1035
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim cầm tay số 10(Sử dụng kim số 10)

54.600₫

 • Mã sản phẩm: TQ11484
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 10 VERTIKA

26.700₫

 • Mã sản phẩm: TQ11486
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 10

24.700₫

 • Mã sản phẩm: TQ11489
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 10- NEW(Sử dụng kim số 10)

22.800₫

 • Mã sản phẩm: TQ11494
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.