KANGARO

 • grid
 • list
Đạn kim cao cấp series 23 - 23/20

28.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11378
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Đạn kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Đạn kim cao cấp series 23 - 23/17

23.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11380
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Đạn kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Đạn kim cao cấp series 23 - 23/15

21.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11381
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Đạn kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Đạn kim cao cấp series 23 - 23/24

34.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11382
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Đạn kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Đạn kim cao cấp series 23 - 23/13

19.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11383
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Đạn kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Đạn kim cao cấp series 23 - 23/10

17.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11384
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Đạn kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Đạn kim cao cấp series 23 - 23/8

14.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11385
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Đạn kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm lỗ kim loại (40 tờ) - PERFO

117.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11386
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm lỗ
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm lỗ kim loại (60 tờ) - PERFO

188.500₫

 • Mã sản phẩm: TQ11390
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm lỗ
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm lỗ kim loại CỠ LỚN (63 tờ)(Làm bằng thép đúc liền khối rất cứng cáp)

448.500₫

 • Mã sản phẩm: TQ11394
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm lỗ
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm lỗ kim loại (36tờ)

123.500₫

 • Mã sản phẩm: TQ11397
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm lỗ
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm lỗ kim loại (25 tờ)

67.600₫

 • Mã sản phẩm: TQ11401
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm lỗ
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm lỗ kim loại (11 tờ)(Kiểu dáng tương tự C205 - STACOM nhưng chất lượng tốt hơn)

27.300₫

 • Mã sản phẩm: KG1090
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm lỗ
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm lỗ kim loại (19 tờ) - NEW

52.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11414
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm lỗ
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Đục 1 lỗ - NEW

26.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11419
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Đục lỗ
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Đạn kim cao cấp số 3 - 24/6(Sản phẩm có in logo Kangaro trên vỉ)

4.900₫

 • Mã sản phẩm: TQ11426
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Đạn kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Đạn kim cao cấp số 10(Sán phẩm có in logo Kangaro trên vỉ)

2.600₫

 • Mã sản phẩm: TQ11428
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Đạn kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Gỡ kim chuyên dụng

72.800₫

 • Mã sản phẩm: TQ11430
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Gỡ kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Gỡ kim thân dài- NEW

15.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11433
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Gỡ kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Gỡ kim cỡ nhỏ - NEW

9.800₫

 • Mã sản phẩm: TQ11438
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Gỡ kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim đại 210 tờ(Lưỡi gà làm bằng thép rất cứng, dùng kim series 23)

422.500₫

 • Mã sản phẩm: TQ11444
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 3 (24/6) cán dài - NEW

136.500₫

 • Mã sản phẩm: TQ11447
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim CỰC ĐẠI 210 tờ - NEW(Chiều dài 550mm, sử dụng kim series 23)

1.495.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11450
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim đại 140 tờ(Lưỡi gà làm bằng thép rất cứng, dùng kim series 23)

377.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11453
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.