Bấm kim

 • grid
 • list
Bấm kim

41.500₫

 • Mã sản phẩm: BH10203
 • Nhà cung cấp: Double A
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Màu sắc: Đế xám Bấm cực nhẹ Giảm 60% lực bấm Chân kim phẳng - giảm độ dày tài liệu 30% Bấm được 30 trang giấy bấm tập tài liệu dễ dàng Lắp cùng lúc 2 tép kim bấm Sử dụng kim bấm số 10

Vỉ bấm kim + 2 Kim bấm

53.000₫

 • Mã sản phẩm: BH10202
 • Nhà cung cấp: Double A
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Màu Sắc: 6 Màu Bấm cực nhẹ Giảm 60% lực bấm Chân kim phẳng - giảm độ dày tài liệu 30% Bấm được 30 trang giấy bấm tập tài liệu dễ dàng Lắp cùng lúc 2 tép kim bấm Sử dụng kim bấm số 10

Bấm Kim Thông Minh

187.000₫

 • Mã sản phẩm: BH10201
 • Nhà cung cấp: Double A
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Bấm cực nhẹ Giảm 60% lực bấm Chân kim phẳng - giảm độ dày tài liệu 30% Bấm được 30 trang giấy bấm tập tài liệu dễ dàng Lắp cùng lúc 2 tép kim bấm Sử dụng kim bấm số 10

Bấm kim mini Kitty

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: TQ13165
 • Nhà cung cấp: chưa rõ
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 10 thân nhựa C

26.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10765
 • Nhà cung cấp: Stacom
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 3 dạng kềm cao cấp

57.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11011
 • Nhà cung cấp: Stacom
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 3(35 tờ)

52.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11015
 • Nhà cung cấp: Stacom
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số lớn (240 tờ)

360.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11019
 • Nhà cung cấp: Stacom
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số lớn (100 tờ)

216.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11021
 • Nhà cung cấp: Stacom
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 3(30 tờ) nút bấm thay kim

59.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11023
 • Nhà cung cấp: Stacom
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 3(30 tờ)xoay chiều

57.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11028
 • Nhà cung cấp: Stacom
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 3(30 tờ) thân nhựa

43.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11033
 • Nhà cung cấp: Stacom
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 3(30 tờ)

47.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11038
 • Nhà cung cấp: Stacom
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 3(40 tờ) xoay

65.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11043
 • Nhà cung cấp: Stacom
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 10 thân nhựa B

23.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11047
 • Nhà cung cấp: Stacom
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 10 thân nhựa A

22.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11052
 • Nhà cung cấp: Stacom
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 10 thân nhựa

25.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11057
 • Nhà cung cấp: Stacom
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 10 (12 tờ)

28.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11061
 • Nhà cung cấp: Stacom
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim đại 210 tờ(Lưỡi gà làm bằng thép rất cứng, dùng kim series 23)

422.500₫

 • Mã sản phẩm: TQ11444
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 3 (24/6) cán dài - NEW

136.500₫

 • Mã sản phẩm: TQ11447
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim CỰC ĐẠI 210 tờ - NEW(Chiều dài 550mm, sử dụng kim series 23)

1.495.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11450
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim đại 140 tờ(Lưỡi gà làm bằng thép rất cứng, dùng kim series 23)

377.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11453
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 3 (kim 24/6)

41.600₫

 • Mã sản phẩm: TQ11456
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 3 (kim 24/6)(kiểu dáng tương tự C102-STACOM)

51.400₫

 • Mã sản phẩm: KG1042
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.