Bấm kim

 • grid
 • list
Bấm kim mini Kitty

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: TQ13165
 • Nhà cung cấp: chưa rõ
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 10 thân nhựa C

26.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10765
 • Nhà cung cấp: Stacom
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 3 dạng kềm cao cấp

57.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11011
 • Nhà cung cấp: Stacom
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 3(35 tờ)

52.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11015
 • Nhà cung cấp: Stacom
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số lớn (240 tờ)

360.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11019
 • Nhà cung cấp: Stacom
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số lớn (100 tờ)

216.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11021
 • Nhà cung cấp: Stacom
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 3(30 tờ) nút bấm thay kim

59.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11023
 • Nhà cung cấp: Stacom
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 3(30 tờ)xoay chiều

57.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11028
 • Nhà cung cấp: Stacom
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 3(30 tờ) thân nhựa

43.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11033
 • Nhà cung cấp: Stacom
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 3(30 tờ)

47.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11038
 • Nhà cung cấp: Stacom
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 3(40 tờ) xoay

65.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11043
 • Nhà cung cấp: Stacom
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 10 thân nhựa B

23.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11047
 • Nhà cung cấp: Stacom
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 10 thân nhựa A

22.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11052
 • Nhà cung cấp: Stacom
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 10 thân nhựa

25.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11057
 • Nhà cung cấp: Stacom
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 10 (12 tờ)

28.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11061
 • Nhà cung cấp: Stacom
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim đại 210 tờ(Lưỡi gà làm bằng thép rất cứng, dùng kim series 23)

422.500₫

 • Mã sản phẩm: TQ11444
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 3 (24/6) cán dài - NEW

136.500₫

 • Mã sản phẩm: TQ11447
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim CỰC ĐẠI 210 tờ - NEW(Chiều dài 550mm, sử dụng kim series 23)

1.495.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11450
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim đại 140 tờ(Lưỡi gà làm bằng thép rất cứng, dùng kim series 23)

377.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ11453
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 3 (kim 24/6)

41.600₫

 • Mã sản phẩm: TQ11456
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim số 3 (kim 24/6)(kiểu dáng tương tự C102-STACOM)

51.400₫

 • Mã sản phẩm: KG1042
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim MINI số 3- NEW(Sử dụng kim số 3- 24/6)

16.900₫

 • Mã sản phẩm: KG1038
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim cầm tay số 3(Sử dụng kim số 3- 24/6)

88.400₫

 • Mã sản phẩm: TQ11475
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bấm kim xoay chiều số 10 HS-10S (Sử dụng kim số 10)

35.100₫

 • Mã sản phẩm: KG1035
 • Nhà cung cấp: Kangaro
 • Loại sản phẩm: Bấm kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.