Tẩy Pentel

 • grid
 • list
Bút tẩy hình trụ vuông vỏ màu

21.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10405
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Tẩy chì
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bút tẩy tròn vỏ trong

23.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10408
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Tẩy chì
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Tẩy chì siêu mềm nhỏ thân dài - AIN xanh

10.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10432
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Tẩy chì
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Tẩy chì siêu mềm trung - AIN đỏ (nhật)

14.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10435
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Tẩy chì
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Tẩy chì siêu mềm nhỏ thân dài - AIN đỏ

10.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10438
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Tẩy chì
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Tẩy chì siêu mềm nhỏ - AIN đỏ (nhật)

10.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10441
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Tẩy chì
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Tẩy chì siêu mềm nhỏ - AIN xanh (nhật)

10.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10444
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Tẩy chì
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Tẩy chì siêu mềm trung - AIN xanh (nhật)

14.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10447
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Tẩy chì
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Tẩy chì siêu mềm nhỏ - hoạt hình vui nhộn

10.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10453
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Tẩy chì
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bút chì bấm giữa ,có tẩy 0.5 mm

39.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10506
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Bút chì kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bút chì kím bấm 0.9, có tẩy NEW

15.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10527
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Bút chì kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bút chì kím bấm 0.7, có tẩy NEW

15.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10530
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Bút chì kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Bút chì kím bấm 0.5, có tẩy

13.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10536
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Bút chì kim
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.