Màu Pentel

 • grid
 • list
Màu nước lọ màu theo số (màu nhũ)

59.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10298
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Màu nước
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Màu vẽ lọ 12 màu Poster

358.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10301
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Màu nước
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Màu nước lọ màu theo số

40.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10303
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Màu nước
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Viết sáp dầu 48 màu

130.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10306
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Bút sáp dầu
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Viết sáp dầu 24 màu

76.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10309
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Bút sáp dầu
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Viết sáp dầu 36 màu

111.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10312
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Bút sáp dầu
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Màu nước 12 màu (Japan)

98.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10315
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Màu nước
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Màu nước 18 màu (Japan)

143.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10318
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Màu nước
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Viết sáp dầu 12 màu

43.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10321
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Bút sáp dầu
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Màu nước dạng tuyp -18 màu -NEW

156.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10324
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Màu nước
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Màu nước tuýp nhựa 24 màu

182.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10327
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Màu nước
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Màu nước dạng tuyp -12 màu -NEW

104.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10330
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Màu nước
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Màu nước tuýp nhựa 18 màu

143.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10333
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Màu nước
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Màu nước tuýp nhựa 12 màu

91.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10336
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Màu nước
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Sáp dầu 16 màu mới

98.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10339
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Sáp dầu
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Sáp dầu 12 màu mới

78.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10342
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Sáp dầu
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Phấn dầu 25 màu

52.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10345
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Phấn dầu
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Phấn dầu 50 màu

99.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10348
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Phấn dầu
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Phấn dầu 16 màu

35.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10351
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Phấn dầu
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Phấn dầu 12 màu

26.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10354
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Phấn dầu
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Phấn dầu 36 màu

78.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10357
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Phấn dầu
 • Mô tả:

  Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

Cọ vẽ màu nước đầu tròn số 12 - Đài loan

52.000₫

 • Mã sản phẩm: TQ10360
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Cọ vẽ màu nước
 • Mô tả:

  Đặc điểm sản phẩm: Kích thước vừa vặn với tầm tay, dễ dàng cầm nắm, không bị đau khi sử dụng lâu. Được làm từ bờm ngựa mềm và êm ái, dễ dàng điều khiển theo ý muốn, giúp linh hoạt hơn trong các nét tô vẽ. Đầu...

Cọ vẽ màu nước đầu tròn số 10 - Đài loan

42.000₫

 • Mã sản phẩm: SP10268
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Cọ vẽ màu nước
 • Mô tả:

  Đặc điểm sản phẩm: Kích thước vừa vặn với tầm tay, dễ dàng cầm nắm, không bị đau khi sử dụng lâu. Được làm từ bờm ngựa mềm và êm ái, dễ dàng điều khiển theo ý muốn, giúp linh hoạt hơn trong các nét tô vẽ. Đầu lông...

Cọ vẽ màu nước đầu tròn số 0 - Đài loan

19.500₫

 • Mã sản phẩm: SP10269
 • Nhà cung cấp: Pentel
 • Loại sản phẩm: Cọ vẽ màu nước
 • Mô tả:

  Đặc điểm sản phẩm: Kích thước vừa vặn với tầm tay, dễ dàng cầm nắm, không bị đau khi sử dụng lâu. Được làm từ bờm ngựa mềm và êm ái, dễ dàng điều khiển theo ý muốn, giúp linh hoạt hơn trong các nét tô vẽ. Đầu lông...